Kantor TerrasseKantor Terrasse

By admin

IGANGSETTING -Kantorkvartalet

Kantor Terrasse AS informer om at det er vedtatt igangsetting av første byggetrinn som omfatter sanering av gammel villabebyggelsen, grunnarbeider, oppføring av garasjekjeller for B1- og B2 samt blokk B1.

PEAB er valgt som totalentreprenør. De vil nå starte med prosjektering og søke om igangsettelsestillatelse på sanering av boligene og garasjekjeller for B1 og B2.

Utbygger har valgt å utføre sprengsarbeidene og garasjekjeller for begge byggene samtidig av hensyn til kjøperne i første byggetrinn, naboer og fremdrift.

Rammesøknaden på Blokk B1 og B2 er under behandling

Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 3. – 4. kvartal 2017.

I prospektet er det orientert om at prosjektet vil bli organisert i 3 sameier, 2 boligsameier og 1 garasjesameie som driftes og eies av de 2 boligsameiene i fellesskap. Av praktiske årsaker er det nå besluttet å danne 1 felles sameie, som omfatter både B1 og B2, samt garasjeanlegget.

Vi ønsker dere en riktig god sommer

Med vennlig hilsen
Kantor Terrasse as

Lars Gravermoen

1 2 3 4